RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie Ochrony Danych Osobowych (RODO), pragniemy poinformować Cię, że Twoje dane są przetwarzane zgodnie z przepisami tego Rozporządzenia (art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

W naszej praktyce lekarskiej, jako lekarze, jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej.

Wyrażając zgodę na diagnostykę lub leczenie, zarówno ustnie, jak i pisemnie, wyrażasz również zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszą praktykę w celu realizacji świadczenia zdrowotnego. Dodatkowe zgody nie są wymagane. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 20 lat od ostatniej wizyty. Dopiero po upływie tego okresu można skorzystać z prawa do zapomnienia, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Każdy pacjent ma prawo złożyć wniosek o udostępnienie swoich danych osobowych oraz dokumentacji medycznej. Można również za pośrednictwem odrębnego wniosku upoważnić inną osobę, bliską, do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia oraz składania wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej. Pierwsza kopia dokumentacji udostępniana jest bezpłatnie. Wnioski te można otrzymać na życzenie w naszej Praktyce.

W zakres danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia zdrowotnego wchodzą: imię, nazwisko, oznaczenie płci, numer PESEL, adres oraz, w przypadku osób niezdolnych do wyrażenia zgody, dane opiekuna ustawowego.

Podając nam swój numer telefonu lub adres poczty elektronicznej ułatwiasz nam kontakt z Tobą i upoważniasz nas do korzystania z tych środków komunikacji w celu:

  • informowania Cię o stanie zdrowia po zabiegu,
  • informowania Cię o stanie zdrowia po konsultacji,
  • przypominania o wizycie,
  • odwołania wizyty,
  • przypominania o badaniu okresowym (jeśli jest ono uzasadnione charakterem dolegliwości).

Należy podkreślić, że taki kontakt nie jest traktowany jako marketing usług i nie wymaga zgody pacjenta zgodnie z obowiązującym prawem.

Warto jednak pamiętać, że w każdej chwili możesz poprosić o usunięcie lub sprostowanie swoich danych. Twoje dane mogą być udostępniane „odbiorcom” na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, NFZ, sądy) lub osobom, które sam upoważnisz.

Jeśli uważasz, że działania naszej praktyki naruszają zasady ochrony danych osobowych, możesz skontaktować się z Administratorem danych w naszej Praktyce pod adresem: [wpisz imię, nazwisko i telefon administratora danych] lub z Urzędem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 606 950 000.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez:

KATARZYNA PNIEWSKA-UNDRO ISPL

MARTA PAZDERSKA ISPL

MARTA SOKOLNICKA IPL

Pragniemy przypomnieć, że niektóre aspekty ochrony danych osobowych w medycynie mogą się różnić od tych obowiązujących w innych sektorach gospodarki.

Równocześnie informujemy, że bez Twojej pisemnej zgody nikt nie będzie miał dostępu do Twoich danych ani dokumentów medycznych. Nie udzielamy również informacji telefonicznych dotyczących Twojego stanu zdrowia.